DELA
Foto: Joakim Holmström
Anders Wiklöf när han för ett år sedan berättade om nyheten på Ålands centralsjukhus. Här syns han i mitten tillsammans med överläkaren Malin Ringbom, Dag Nyman (längst till vänster), är nära vän till Anders Wiklöf, professor och tidigare överläkare på sjukhuset, Johan Sundström (längst till höger) som nu berättar om projektets framsteg med intelligenta datorers diagnostik. Till vänster om Anders Wiklöf, Anders Malmberg, pro rektor för Uppsala universitet.

Människa och dator i partnerskap för hälsan

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning, ett projekt vid Uppsala universitet som möjliggjorts tack vare en donation från Anders Wiklöf, fyller nu ett år.