DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mångkulturellt mål för Malin Lundberg

Mångfald är styrka.

Med det slagordet bjuder Malin Lundberg in ungdomar med rötter i olika kulturer till Röda Korset.
Malin Lundberg, som tidigare arbetade på Nya Åland, tog en socionomexamen i våras.

Nu har Röda Korsets Ålandsdistrikt gett henne i uppdrag att starta en annorlunda ungdomsgrupp.

– Det finns en ökande förståelse i vårt samhälle om att olikheter och mångfald är jättebra saker. Många unga känner att de inte hör hemma i ett visst fack. Vi vill få en härlig mix av ungdomar med olika bakgrunder. Det kan handla om etnicitet, könsidentitet eller religion.

Vad ska ni göra?

– Vi kan diskutera hur olikheter kan bli en styrka när man är tillsammans. Det här är något som vi gör helt på ungdomarnas villkor. Innehållet skapas utgående från gruppens behov. Vi kan ta in experter som kan prata om sånt som ungdomarna vill veta och samarbeta med andra aktörer. Till exempel Folkhälsan, Emmaus eller Regnbågsfyren.

Vad kan det leda till längre fram?

– Röda Korset har haft en ungdomsverksamhet men den har legat stilla ett tag. Det här är ett led i att få med ungdomar men det handlar inte om det traditionella Röda Korsarbetet. Jag gillar att styra projekt så det här blir jättekul.