DELA
Foto: Stefan Öhberg
Sjöfågelstammen stod på agendan när lagtinget på måndagen höll höstens första plenum. Närmast kameran Ingrid Zetterman (Lib), Katrin Sjögren (Lib) och Nina Fellman (S).

Många förslag för att skydda sjöfåglar

Högre premier, punktera ägg, tillåt levande fångst av unga havsörnar för att flytta dem till andra revir och tillåt mörkersikte vid mårdhundsjakt.