DELA
Foto: Stefan Öhberg

Många förslag för att skydda sjöfåglar

Högre premier, punktera ägg, tillåt levande fångst av unga havsörnar för att flytta dem till andra revir och tillåt mörkersikte vid mårdhundsjakt.
Förslagen haglade när lagtinget debatterade medborgarinitiativet för att skydda sjöfågelstammen på måndagen.