DELA
Foto: Skärmdump

Månadens gallup väcker diskussioner

Båda huvudfrågor i månadens Åland gallup har väckt diskussioner.

Den första frågan ställdes av Åländsk demokrati och den andra av Nya Åland.
I månadens Åland gallup ställer partiet Åländsk demokrati en fråga om mottagande av flyktingar. I frågan skriver partiet att Sverige och Tyskland har tagit emot mest flyktingar i Europa och att det har lett till stora utmaningar gällande integration i de nya samhällena. Bland svarsalternativen som finns att välja mellan är det första att ”Vi skall ta emot stor andel flyktingar som Sverige/Tyskland”.

Formuleringen har väckt diskussioner eftersom det inte är möjligt att ta ställning till ett sådant alternativ på Åland i praktiken. Det nationella flyktingmottagandets storlek bestäms nämligen i riket och inte på Åland.

Det är kommunerna, inte landskapet, som efter att antalet har bestämts kan ansöka om att få ta emot kvotflyktingar.

– Gällande frågorna Åland gallup kan jag inte ta ansvar för att alla svarsalternativ ska gå att realisera i praktiken, det får stå för frågeställaren. Ett liknande exempel fanns i maj-gallupen. Då ställdes frågan om kommunstrukturen och ett av svarsalternativen var ”en kommun”. Eftersom inget av de aktuella alternativen är en kommun är var ett sådant svarsalternativ på ett liknande sätt orealistiskt. Men även om ett svarsalternativ inte är genomförbart i praktiken kan det ändå ge en fingervisning om vad ålänningarna vill, säger Mats Adamczak som ansvarar för gallupen.

Ska domen ha vunnit laga kraft?

Även formuleringen av den andra frågan i månadens gallup, som Nya Åland ställde, har diskuterats.

Frågan som Nya Åland ställer är: Ska man få sitta i lagtinget eller landskapsregeringen om man dömts till fängelse.

Den har enligt några respondenter upplevts som otydlig. Omständigheter som om en fängelsedom har vunnit laga kraft och om personen satt i lagtinget medan hen begick eller dömdes för brottet kan faktorer som gör det svårare att ta ställning.

– Vi hade en ingående diskussion på redaktionen om hur vi kunde göra den här mångfacetterade frågan så rak som möjligt. Vi ville bredda perspektivet från det aktuella fallet och därför valde vi att inte specificera frågan ytterligare. Det är intressant att få reda på hur ålänningarna förhåller sig till frågan på ett generellt plan, säger chefredaktör Anna Björkroos.

320 personer på 18 timmar

Över 320 personer har under omröstningens första 18 timmar deltagit, frågorna tycks engagera ålänningarna.

Vill du delta i omröstningen kan du klicka dig vidare till Åland gallup här.

Alla som deltar i omröstningen är anonyma men för att registrera dig behöver du ett Facebook-konto. Om du inte har ett Facebook-konto men vill ha ett för att kunna delta i omröstningen är du välkommen att kontakta Nya Åland så hjälper vi dig att skapa ett.

Omröstningen stänger lördag kväll klockan 22.