DELA
Foto: Stefan Öhberg

Man nekas skilsmässa på Åland

Tingsrätten har avvisat en mans ansökan om skilsmässa.

Mannen var bosatt i Filippinerna när ansökan gjordes den för ett år sen.

För tillfället är mannen och hans hustru bosatta i Sverige, men de söker om äktenskapsskillnad från Ålands tingsrätt eftersom mannen är född på Åland.

Tingsrätten ser inte några hinder varför mannen inte skulle kunna söka skilsmässa från Sverige. Det skall enligt lagen göras i någondera parternas nuvarande hemland. Mannen är finsk medborgare och kvinnan filippinsk medborgare.

Mannen överklagade beslutet och det gick vidare till Åbo hovrätt. Hovrätten anser att eftersom mannen har finskt medborgarskap finns det inga hinder för paret att söka skilsmässa från Finland ifall det land där de nu bor inte tar emot deras ansökan. Mannen vill inte söka skilsmässa i Filippinerna då lagstiftningen där står i uppenbar konflikt med den finländska lagstiftningen.

Hovrätten beslutade att ärendet inte skall prövas i Finland innan det tagits upp i det land där paret är bosatt för tillfället. Tingsrättens beslut ändrades därmed inte. (jb)