DELA
Foto: Jonas Edsvik

Man misstänks ha sålt hasch för 82 500 euro

Tre män har ställts inför rätta misstänkta för en rad narkotikabrott. En av dem misstänks ha sålt totalt 5,5 kilo hasch under drygt ett års tid och tjänat minst 82 500 euro. Han riskerar nu att dömas till två och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott.

Brottet uppdagades efter en husrannsakan i ett skjul på landsbygden i februari 2018. Enligt åtalsskriften har en av de tre åtalade männen förvarat åtminstone 1,84 kilo hasch i skjulet vid tillfället och syftet har varit att sälja, sprida eller överlåta narkotikan.

Dagen före husrannsakan ska mannen ha hämtat nästan 900 gram av haschet och överlåtit 175 gram av det till en av de andra två åtalade männen – som misstänks för narkotikabrott och straffbart bruk av narkotika och medger gärningarna. Den resterande mängden hittades sedan i mannens bil.

En tredje man står åtalad för att ha införskaffat narkotikan tillsammans med den person som förvarat narkotikan i skjulet. De båda är åtalade för grovt narkotikabrott och straffbart bruk av narkotika. Båda medger narkotikabrott men nekar till att det handlar om grovt narkotikabrott..

Enligt åtalsskriften är den uppskattade ekonomiska vinningen av den ena mannens narkotikaförsäljning minst 82 500 euro. Därför ska brottet betraktas som grovt.

Alla åtalade var frihetsberövade 2018, två av dem tio dagar och den tredje tre dagar.

Enligt åklagaren är en rättvis påföljd åtminstone två år och sex månaders ovillkorligt fängelse för en av de åtalade. För de två andra vill åklagaren ha åtminstone ett års villkorligt fängelse respektiva sju månaders villkorligt fängelse.