DELA
Foto: Päivi Mattila

Fornlämningsförstörelse i tingsrätten

Landskapets åklagare yrkar på minst fem månaders villkorligt fängelse för en man som orsakat ”irreparabel skada” på en fredad fornlämning i Sund Kulla.