DELA
Foto: Ivar Jansson

Lupinröjning under sommaren

Under sommaren 2024 kommer vägenheten vid Ålands landskapsregering att göra en större avverkning av arterna blomsterlupin och sandlupin.