DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>NYA PENGAR Om ekonomiutskottet så bestämmer kommer från år 2016 den åländska vindkraften att få ett stöd på 76 miljoner euro fördelat på tolv år.

Landskapet pressar statsministern om vindkraft

Nu vill landskapsregeringen att statsministern agerar så att Åland får del av det statliga stödet för vindkraftsproduktionen berättar Ålands radio.

Landskapsregeringen har skickat ett brev till statsminister Juha Sipilä (C) där man påminner om en överenskommelse från december som sade att regeringens finanspolitiska ministerutskott skulle fatta ett nytt beslut i ärendet, att bägge parter skulle reservera de anslag som behövs i respektive budgetar och att kalkylerna för de aktuella vindkraftsprojekten skulle granskas. Men ännu har inte ett nytt beslut i ärendet presenterats.

– Med tanke på den stora betydelse denna fråga har för det fortsatta förtroendet mellan riket och landskapet emotser landskapsregeringen att statsminister Juha Sipilä snarast agerar för att få till stånd en lösning, skriver landskapsregeringen.