DELA

Wiklöf ökade sitt ägande i ÅAB

Sedan i höstas har Anders Wiklöf köpt röststarka A-aktier i Ålandsbanken för sammanlagt över en miljon euro.
I dag kontrollerar han personligen 13,35 procent av rösterna i banken.
Det var Kauppalehti som i går berättade att Ålandsbankens storägare och styrelsemedlem Anders Wiklöf ökat sitt ägande i Ålandsbanken. Kauppalehti citerade tyska 2iQ Research som hittat uppgiften om att Wiklöf nyligen köpt 15.000 A-aktier i Ålandsbanken för 393.000 euro.
Enligt samma nyhetskälla har Wiklöf shoppat ÅAB:s A.aktier också tidigare – den 28 och 30 december i fjol köpte han för 338.000 euro och i höstas för 298.000 euro.
Totalsumman blir alltså över en miljon euro under ett drygt halvår. Antalet aktier i Wiklöfs ägo uppgår i dag till 708.681 stycken, vilket motsvarar ett röstetal på 13,35 procent – en ökning med 2,3 procent sedan årsskiftet. I och med det har han passerat Ömsen i fråga om inflytande i Ålandsbanken. Räknar man ihop hans privata innehav med de bolag han äger tillsammans med Konstsamfundet ökar röststyrkan ännu mera.
Anders Wiklöf förnekar inte Kauppalehtis uppgifter.
Varför har du köpt aktierna?
– För att jag tror på Ålandsbanken. Annars skulle jag inte köpa.

Okänt syfte
Anders Wiklöf är, som en av de största ägarna i Ömsen via Wiklöf Holding, vice ordförande i Ömsens förvaltningsråd.
Vad tycker du om Ömsens beslut att maximera inflytandet på ÅAB-stämman genom att överlåta en stor del av ÅAB-aktierna till fem helägda riskkapitalbolag?
– Jag vet inte riktigt vad syftet är. Om aktieöverlåtelsen kostar Ömsen 2-3 miljoner euro så är det för mycket pengar för ett så litet försäkringsbolag. Man borde koncentrera sig på kärnverksamheten i stället när konkurrensen blir allt tuffare. Jag tror inte att åländska försäkringstagare får det bättre genom den här affären som enligt mig är slöseri med bolagets medel.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre