DELA

Wiklöf Holding investerar 20 miljoner

Wiklöf Holding har fyra nya räddningshelikoptrar under produktion i Tyskland. Helikoptrarna levereras i höst och helikopterservicen täcker hela södra Finland.
I slutet av november i fjol vann Wiklöf Holding-bolaget Skärgårdshavets helikoptertjänst (SHT) upphandlingen av den läkarburna helikopterservicen i södra Finland. Avtalet är värt 100 miljoner euro och gäller i tio år framåt.
Den första helikoptern levereras i september-oktober och får Tammerfors som ny bas. Bolaget har redan baser i Mariehamn, Åbo och Vanda.
De nuvarande helikoptrarna har bara några år på nacken och frågan man ställer sig är varför de måste bytas ut redan till en kostnad av 20 miljoner euro.
Wiklöf Holdings koncernchef Nils Lampi förklarar:
– Det krävs starkare motorer för att helikoptrarna ska orka bära hela vikten. De nya maskinerna är så fullproppade med teknik att de väger mycket.
De nya helikoptrarna får en annan färg än de nuvarande röda – de blir gula med grön dekor. I stället för att det i dag står Skärgårdshavets helikoptertjänst på dörrarna kommer det att stå Finnhem som är namnet på det statliga aktiebolag som numera finansierar helikoptertjänsten som tidigare sköttes av föreningen Mediheli med hjälp av bland annat penningautomatmedel.
På Åland är det landskapsregeringen som är uppdragsgivare.

7 miljoner på plus
Nils Lampi och Wiklöf Holdings ägare Anders Wiklöf gav offentlighet åt koncernens bokslut för 2011 i går. Bokslutet visar att koncernen gick på plus i fjol och att omsättningen ökade med 30 miljoner euro. Rörelseresultatet sjönk från 11,5 till 7 miljoner euro.
Anders Wiklöf är nöjd med tanke på omständigheterna.
– Marknadsläget är tufft.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre