DELA

Vindkraftslösning närmar sig

Gnissel i relationerna till Helsingfors – från vindkraft till service på svenska – var ett återkommande tema vid budgetdebatten i lagtinget i går.
Landskapet och Finlands regering närmar sig nu en lösning om vindkraftsstödet, enligt finansminister Mats Perämaa (Lib).
I det ingår att man bestämmer till vilken nivå landskapet skall stöda vindkraftssatsningar på Åland, och att staten står för resten av stödet.
– För att paketet skall bli en bra helhet krävs att staten stöder kabeln som skall byggas mellan Åland och Finland.
Kabeln är en förutsättning för att Åland skall kunna räknas in i det statliga stödsystemet för miljövänlig elkraft.
När avtalet är klart behövs ett lagtingsbeslut om ett åländskt stödpaket, säger Perämaa.
Roger Jansson (FS) undrade varför landskapsregeringen misslyckats med att få regeringen att acceptera stödet till åländsk vindkraft.
– Vi har varit klara i vår argumentation, svarade Perämaa.
Men i synnerhet tjänstemannakåren skall ha varit svår att övertyga om att stödet är i sin ordning.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom