DELA

Villkor för aktiebolags jordförvärv ska gälla

Landskapsregeringen har bordlagt många ärenden som olika fastighets- och bostadsaktiebolag söker jordförvärvstillstånd för.
Orsaken är att de nya villkor som just nu arbetas fram ska börja tillämpas för att stoppa kringgåendet av jordförvärvslagen.
Fastighetsaktiebolaget Norra Kyrkviken, bostadsaktiebolaget Norra Kyrkviken, bostadsaktiebolaget Mellersta Kyrkviken och bostadsaktiebolaget Västra Kyrkviken i Eckerö Kyrkoby har anhållit om jordförvärvstillstånd hos landskapsregeringen.
Ansökningarna togs upp på enskild föredragning i tisdags på föredragning av administrationschef Sören Silverström. Kansliminister Roger Eriksson beslöt dock att bordlägga alla ansökningar.
– Ärendena berör det som diskuterats redan tidigare, det vill säga att nya villkor ska börja förknippas när juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ansöker om jordförvärvstillstånd. Sören och jag ska ha ett möte där vi ska utarbeta förslag till villkor: Ärendena kommer upp igen om kanske två-tre veckor, förklarar ministern.


Ett bolag blev fyra
Sören Silverström berättar att ansökningarna handlar om ett nästan 6 hektar stort område i Kyrkoby.
– Det som komplicerar saken är att landskapsregeringen i mars i fjol gav jordförvärvstillstånd åt ett aktiebolag, Fastighets ab Kyrkviken, för samma område. Nu har Nils-Olof Mattsson bildat fyra nya bolag som har köpt marken av det gamla bolaget invid golfbanan.
Tre av bolagen är förknippade med sammanlagt 25 hus med tomter och båtplatser. I ett fjärde bolaget ligger parker, vägområden och samfällda områden.
Tomterna är indelade i olika kvarter, därav deras namn. I ett bolag finns tio hus, i det andra tio hus och i det tredje tolv hus.
Nils-Olof Mattsson är styrelseordförande i alla de nybildade bolagen. Ordinarie styrelsemedlemmar i alla bolag är Marcus Måtar och Johan Mattsson.


Bolag i Brändö Korsö
Ytterligare ett aktiebolags ansökan om jordförvärvstillstånd bordlades i väntan på de nya villkoren – Strandbo ab:s ansökan om tillstånd att få äga ett cirka 7 hektar stort område i Brändö Korsö.
I bolaget finns sex aktier som var och en berättigar till innehav av stuga och tomt som gränsar mot stranden lngs en linje på 800 meter. Ordförande i aktiebolaget är Olof Karl Göran Henriksson. Ordinarie styrelsemedlem är Rainer Granberg och styrelsesuppleant är Marcus Måtar.
Nya Åland berättade den 6 oktober om administrationschefens åsikt – att landskapsregeringen genast måste införa villkor som hindrar personer utan hembygdsrätt att ta genvägen via aktiebolag för att få tillgång till hus vid stranden – något de inte skulle ha fått om de ansökt om jordförvärvstillstånd som fysiska personer utan hembygdsrätt.


Urholkat system
Hans åsikt, som sammanfaller med den parlamentariska jordförvärvskommitténs slutsatser, är att aktiebolag inte bör få jordförvärvstillstånd i de fall där fysiska personer enligt gällande regelverk skulle ha fått nej.
– Annars urholkas systemet. Det är både en fråga om likabehandling och om att bevara systemets trovärdighet, sa han till Nya Åland.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax