DELA

Vill testa fallucka på 30-gator

Testa de nya farthindren – falluckorna – på stadens gator där 30-begränsning råder!
Det förslaget ger journalisten Liv Örneryd som reagerat mot fortkörningen särskilt i korsningen Storagatan-Neptunigatan där hon bor med sin familj.
I ett medborgarinitiativ till stadens beslutsfattare skriver hon om sin oro över trafiksituationen i korsningen. På Neptunigatan, liksom på alla andra smågator i Mariehamns innerstad, är maxgränsen 30 km i timmen och på Storagatan 50 km i timmen, men enligt Liv Örneryd kör bilisterna ofta mycket fortare än så.
Sikten är ganska fri åt olika håll före korsningen, och när bilisterna sedan närmar sig korsningen där det finns hus i vägen tvingas de bromsa in. Raksträckorna är långa och bilisterna gasar på, ofta klart över 50 km i timmen i korsningen och upp till 70 före och efter enligt hennes bedömning – trots att 40-begränsning råder på hela Storagatan fram till Ålands museum där gatan övergår i landskapets väg.
Många är dessutom osäkra på vem som har förkörsrätt i korsningen där det hänt flera olyckor under de senaste åren.
Hennes råd till staden är: Gör något innan en allvarlig olycka händer.

”Pröva falluckor”
Liv Örneryd föreslår alternativa åtgärder: Trafikljus, fartbula eller – helst av allt – de nya falluckor som man introducerat i Sverige och som fälls ner 6 cm i gatan när en bil passerar i för hög hastighet.
Då smäller det rejält i bilens underrede.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre