DELA

Vill bevara småskaligt centrum

Keramikern Jussi Mäkelä, som äger Glashyttan-huset invid Indigo, är orolig för att småskaligheten i stadens centrum verkar vara på väg att raseras.
– Det var fel av politikerna att tillåta Zeipels utbyggnad på det sätt som det nu har gått, anser han.
Jussi Mäkelä, en av de tidiga hantverkarna på Åland, vill till att börja med rätta till ett fel i artikeln i tisdagens Nya Åland om försöket att lyfta av k-märkningen för centrumhusen vid det som kallas Lilla torget – alltså Bagarstugan, Nylundska gården, Indigo och Glashyttan.
I ansökan som lämnats in till staden framgår inte att Glashyttan-huset ägs av Mäkelä som arrenderar tomten av Gesco ab på 40 år. Cirka två tredjedelar av arrendetiden återstår.

Håller med tomtägarna
Han håller med tomtägarna som kritiserar staden för att köra över dem när man beviljat Ålands ömsesidiga försäkringsbolag rätt att bygga ut Zeipels varuhus både på bredden och höjden.
– Det är orättvist mot grannarna.
Dessutom passar ett femvåningshus som ger grannarna skugga hela dagen inte in i Mariehamns identitet som småstad med låga hus, anser han.
– En av orsakerna till att jag flyttade till Mariehamn på 1970-talet var att man inte tillät fler än tre våningar.

Vill inte riva
Han vill inte att de k-märkta husen kring Lilla torget rivs. Han värnar om det kulturarv som de gamla byggnaderna representerar och påpekar att Glashyttan, byggt 1878, är Mariehamns äldsta stenmagasin, betydligt äldre än Indigo-huset som byggdes som magasin på 1920-talet.
– Glashyttan är förmodligen byggt av sprängsten från Bomarsund. Huset har hört ihop med det andra magasinet och båda byggdes troligen som lager för Nylundska gården där det fanns lanthandel.
Jussi Mäkelä vill att stadspolitikerna noga överväger utvecklingen.
– Vi måste tänka på dem som ska bo i Mariehamn efter oss. Vill de ha en stad med bara gallerior och nybyggen och kontorslokaler överallt, eller vill de att Mariehamn ska bevara den småstad som den är känd för att vara?

Hotat Emmaus-hus
Till stadspolitikerna ger han följande vägkost:
– Tänk efter innan ni beviljar bygglov som kan leda till en utveckling som ingen egentligen vill ha.
Han är sorgsen över att så mycket av det genuina Mariehamn börjar försvinna.
– Nu vill stadspolitkerna sälja också Emmaus-huset och hela gårdsmiljön. Jag är antagligen jävig att uttala mig eftersom min före detta fru Judy har keramikverkstad och butik i huset, men nog tycker jag att det skulle vara en förlust för Mariehamn om huset rivs för att ge plats för kontor och bostäder, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre