DELA

Viking vann i skiljemannaprocess

Viking Line har vunnit i skiljemannaprocessen i konflikten med varvet i Sevilla om det ofullbordade fartygsbygget.
Så här sägs i ett börsmeddelande:
”Sedan Viking Line Abp den 8 februari 2010 har uppsagt det skeppsbyggnadskontrakt som slutits med det spanska varvet Astilleros de Sevilla och yrkat på återbetalning av de förskottsrater som erlagts före uppsägningen, sammanlagt 39.227.500,- euro jämte ränta, har varvet bestridit riktigheten av uppsägningen och återbetalningskravet.
Ärendet har därför för avgörande, i enlighet med kontraktet, hänförts till skiljemän i London.
Skiljemännen har avgjort tvisten och bifallit Viking Lines Abp:s yrkanden.
Skiljemännens avgörande utgör, sedan det vunnit laga kraft, grunden för betalning i stöd av de bankgarantier som ställts till säkerhet för förskottsbetalningarna.
Ifall inte besvär anförs från varvets sida, vinner avgörandet laga kraft den 11 maj 2011.
Viking Line Abp:s fordran enligt ovan har redan beaktats i redovisning och bokslut, då fordran bedömts vara synnerligen välgrundad.”