DELA

Viking Lines resultat försämrat

Viking Lines resultat minskar under det tredje kvartalet.
Vinsten innan skatt sjönk från fjolårets 25 miljoner euro till 20,7 miljoner euro.
Rederiet Viking Line redovisar ett positivt resultat på 2,5 miljoner euro under årets första nio månader under 2014. Men både bolagets omsättning och rörelsevinst minskar.
Bolagets rörelsevinst uppgår till 9,5 miljoner euro exklusive intäkterna från försäljningen av passagerarfartyget Isabella. Försäljningen av Isabella gav bolaget en engångsvinst på 23 miljoner.
I jämförelse med 2013 är den faktiska rörelsevinsten en förlust på 400 000 euro. Det faktiska rörelseresultatet är också blygsamt i jämförelse med Viking Lines bästa år 2006 då rörelsevinsten uppgick till 33 miljoner euro.
Också Viking Line omsättning minskade ändå med 4,4 procent till 401,1 miljoner euro mellan januari och september i år. Resultatet är 18,6 miljoner euro sämre än motsvarande period 2013.
Anledningen till den försämrade resultatet är framförallt minskade passagerarintäkter som sjunkit med 5,4 procent vilket lett till en förlust på 21 miljoner euro. Bolagets fraktintäkter har däremot ökat med 8,9 procent. Bolagets rörelseresultat sjunker också från 26,6 miljoner till 22 miljoner euro.
På grund av lägre bränslekostander är bolaget ändå förhoppningsfullt om att resultatet för hela 2014 kommer att bli bättre än 2013.
Enligt bolaget beror resultatet på det dåliga ekonomiska läget i Finland och den hårda prispressen inom branschen.
Årligen åker över fem miljoner passagerare med Viking Line. I dag har Viking Line drygt 2800 anställda.
Läs mer om Viking Lines delårsrapport i fredagens papperstidning!