DELA

Vi fortsätter handla i våra butiker

– I klädbranschen har det varit tufft för vissa, men överlag var 2009 rätt positivt i den mindre detaljhandeln.
Det säger köpmannaföreningens ombudsman Johan Lindholm, som även ser med tillförsikt på 2010.
Cirka 130 företag är medlemmar i Ålands köpmannaförening och enligt ombudsman Johan Lindholm kan 2009 inte betecknas som ett krisår för dessa.
Som helhet verkar till exempel julhandeln ha förlöpt precis som tidigare år. Och tar man exempel som försäljning av kontorsinventarier eller färghandeln har försäljningen till och med ökat jämfört med tidigare år.
– Sedan är det förstås oroande när man ser att livsmedelsbutikerna på landsbygden och i skärgården har det tufft. Men trenden med stora köpmarknader som lockar allt fler kunder är en utveckling vi redan sett både i öst och väst, kanske Åland helt enkelt klarat sig längre, säger Johan Lindholm.

Motor i stan
Inte heller för det kommande året 2010 ser Johan Lindholm några ” stora mörka orosmoln”
– Visst har många pratat om att Åland inte har drabbats av finanskrisen ännu, men vi ser med stor tillförsikt framåt, säger han.
Enligt Johan Lindholm har utvecklingen av centrala Mariehamn stått och stampat länge, men nu verkar det som om politikerna nått någon slags samsyn.
– Och Mariehamn borde ju vara en slags motor för Åland, säger Lindholm, som lyfter fram den Nya apoteksgården, planerade utbyggnaden av Zeipels och kanske på sikt ett utbyggt Sittkoff.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax