DELA

Vården utanför Åland har blivit dyrare

ÅHS kostnader för vården utanför Åland har ökat, men samtidigt har lönekostnaderna på hemmaplan minskat.
Fortfarande har ÅHS svårt att rekrytera personal och lönekostnaderna kommer att öka.
Ålands hälso- och sjukvårds, ÅHS, driftskostnader för 2006 uppgick till drygt 62,1 miljoner euro, vilket är nästan 800.000 euro under budget. Intäkterna blev lite större än budgeterat.
– Vi har haft ungefär samma verksamhet, men lite lägre kostnader, säger ÅHS förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström.
Inom ÅHS fanns förra året 835 tjänster och lön betalades totalt ut till 1.050 anställda, ordinarie och vikarier inräknade. 29 procent är vikarierande personal.
Kostnaderna för personalen var under 2006 ungefär 1 procent mindre än föregående år och mer än en miljon euro mindre än budget.
– Det är kopplat till att vi inte har lyckats få lediga tjänster tillsatta, säger Ehrnström.
Under 2006 ökade kostnaderna för vården utanför Åland med cirka en miljon euro, jämfört med 2005. Den ökade kostanden förklaras huvudsakligen med några dyra organtransplantationer.
Intäkterna från patient- och klintavgifterna minskade med hela 17 procent under 2006. Samtidigt ökade intäkterna från kommunernas ersättning för Gullåsen.


Media har ansvar
Den närmsta tidens stora utmaningar är lönekostnaderna och personalrekryteringen, enligt Björn-Olof Ehrnström.
– I riket är en löneförhöjning på 10 procent för sjukvårdspersonalen på gång, och vi måste hänga med. Det skulle bli en märklig situation om vi inte lyckas hålla vårt lilla försprång.
De svenska grundlönerna kan ÅHS inte konkurrera med, men ÅHS betalar å andra sidan bättre för obekväm arbetstid.
ÅHS har framför allt brist på läkare och sjukskötare. Ansträngningarna för att rekrytera personal pågår utan uppehåll.
– Vi får stå i hela tiden och det blir inte lättare, säger Björn-Olof Ehrnström.
Har ni någon ny strategi?
– Vi måste göra reklam för Åland hela tiden, så att det ges en positiv bild av hela samhället. Där har media en viktig roll att inte vinkla saker negativt. Alla måste hjälpas åt. Folk på andra håll läser vad som skrivs i tidningarna.


Projekt och byggen
Bland de projekt som ÅHS genomfört under 2006 lyfter Ehrnström fram tre: TBE-vaccinationskampanjen ledde till att 24.000 vaccindoser kunde ges till befolkningen, Rökfritt ÅHS förverkligades i maj och innebar att det blev förbjudet för personalen att röka under arbetstid och en grupp tillsattes för att förbättra kvaliteten inom vården.
Under året inrättades en chefläkartjänst och personalcheftjänst. Annars har 2006 till stor del handlat om nya lokaler för ÅHS del. Etapp 1 av centralsjukhusets om- och tillbyggnad pågick under hela året, samtidigt planerades följande etapper.
Godby hälsocentral flyttade in i sina gamla lokaler i Godby Center. Gullåsen och Grelsby sjukhus hade under året problem med den fysiska arbetsmiljön.


Skadade städare
Verksamhetsberättelsen för 2006 är full av statistik. Bland annat kan man se att 87,5 procent av personalen är kvinnor. De flesta män finns i gruppen läkare, tandläkare och veterinärer. Åldersgruppen 51-60 år är den största, inte ens hälften så många finns i gruppen 21-30 år.
Av den totala frånvaron under 2006 stod familjeledigheten för 20 procent. Nästan hälften av familjeledigheten är vårdledighet. En procent är faderskapsledighet. Under förra året gick 26 personer i pension, vilket är färre än de två föregående åren.
Under 2006 var antalet sjukfrånvarodagar på grund av arbetsolycksfall totalt 249, vilka är något fler än året före. De flesta olyckorna inträffade på vägen till eller från arbetet. I övrigt var halkskador och rygg- och axelskador vid lyft vanliga. Städservicen var den avdelning som drabbades av överlägset flest skador.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax