DELA

Var tionde ålänning har skilt sig

Allt fler ålänningar väljer att avsluta sina äktenskap. Ungefär vart tredje barn lever med mamma och pappa på var sitt håll.
Mer än var tionde person du möter på trottoaren har erfarenhet av en egen skilsmässa!
År efter åt skiljer sig fler och fler ålänningar.
n Under de 35 senaste åren från 1970 till våra dagar har antalet skilda ökat från 2,4 procent till 7,9. Då handlar det om hela befolkningen. Alltså är barn inräknade i denna statistik.
n Av personer över 20 år har 10,2 procent genomgått en skilsmässa.
n År 2009 är antalet skilda i reda siffror 2.089. Gifta är 9.899. Ogifta är 13.920.
n De frånskilda åländska kvinnorna var i fjol i reda tal 1.171, det är 8,5 procent av befolkningen. De frånskilda männen är färre, 915 stycken.
n Observera att statistiken inte alls berör samboförhållanden. Personer med erfarenheter av separationer är alltså i verkligheten betydligt större än var tionde vuxen.


Många sambor
Trots de många skilsmässorna ligger Åland inte i topp inom området.
För Finland är procenten skilda för hela befolkningen 9,6 (2009) och för Sverige 9,4 (2008). Då medräknas också minderåriga. Motsvarande siffra på Åland är alltså 7,9 procent.
– Man kan tänka på att samboende är något vanligare på Åland, åtminstone om man jämför med Finland. Medan en något mindre andel ålänningar är gifta, vilket kan vara en förklaring till att också de frånskildas andel är lägre på Åland än i Finland som helhet och Sverige.
Detta kommenterar Kenth Häggblom vid Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB, som tagit fram siffrorna för Nya Ålands räkning.


Skilda föräldrar
I svensk press syns en ny trend, visar sökningar på nätet.
Antalet skilsmässor har där stannat av något de senaste åren. Trots det räknar man med att en tredjedel av alla barn växer upp med skilda föräldrar.
I runda tal gäller alltså samma sak vad gäller de åländska barnen – vart tredje barn har en mamma och pappa som skilt sig.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax