DELA

”Vår röst skulle bli så mycket starkare”

I framtiden kan samtliga jaktvårdsföreningar på Åland samlas under Ålands jägarförbund. Det är åtminstone vad Ålands viltvårdare lobbar för just nu.
– Ett förbund skulle ge jägarna en starkare röst, säger ordföranden Mikael Lindholm.
På Åland finns i dag 15 jaktvårdsföreningar, en för varje kommun förutom i Mariehamn där föreningen är vilande. Jaktvårdsföreningarna är lagstadgade och har som uppgift att leda viltvårdsarbetet i kommunerna
Det Ålands viltvårdare vill göra är att samla föreningarna i ett förbund. Arbetet skulle ledas av en deltidsanställd verksamhetsledare.
Förbundets uppgift skulle bland annat vara att ta tillvara de 4.000 åländska jägarnas intressen, fungera som remissinstans och att inleda ett samarbete med de finska och svenska jägarförbunden.
– Det behövs någon som kan komma till tals i olika aktuella jaktfrågor, någon som representerar hela jägarkåren.


Sonderar intresset
Ålands viltvårdare har varit i kontakt med både ansvariga ministern Torbjörn Eliasson (C) och tjänstemännen på näringsavdelningen.
– Vi har inte fått något rakt svar, det är för tidigt för det. Men de sade att de tycker att ett sånt här initiativ ska komma från jägarkåren, säger Mikael Lindholm.
I februari skickades därför en förfrågan ut till samtliga jaktvårdsföreningar. Mikael Lindholm har inte fått in alla svar men säger att responsen hittills har varit tudelad.
– De flesta tycker att det är en bra idé men är bekymrade över hur den nya enheten ska finansieras.
Det finns farhågor om att landskapsbidraget, som många föreningar redan i dag upplever som för litet för att täcka den egna verksamheten, ska minska med ett nytt förbund.
Lindholm understryker att avsikten inte är att konkurrera ut föreningarna och att finansieringsfrågan återstår att lösa. När ärendet diskuterades vid Ålands viltvårdares styrelsemöte i februari kom flera förslag upp. Bland annat dryftades PAF-medel, medlemsavgifter, kurs- och utbildningsavgifter och EU-bidrag samt om landskapsregeringen eventuellt kan frigöra medel för avlöning av verksamhetsledaren.


Bjuder in
Den 14 april håller Ålands viltvårdare årsmöte. Generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Håkan Weberyd finns då på plats för att berätta mer om hur det svenska förbundet fungerar. Mikael Lindholm säger att alla intresserade är välkomna till mötet.
– Vi meddelar klockslag och plats så fort allt är klart.
Det här handlar inte om ett misstroende mot de tjänstemän som arbetar med jakt- och viltfrågor på landskapsregeringen, säger Markus Lindholm. Tjänstemännen sköter sitt jobb.
– Men det finns många frågor som ingen hinner ta tag i. Till exempel har det talats om en ny jägarexamen i minst tio år.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax