DELA

Var fjärde inflyttare är återflyttare

Nästan 900 personer flyttade till Åland förra året. Mer än en fjärdedel av dem var födda på Åland.
Drygt 700 personer flyttade bort från Åland. Över hälften av dem var födda utanför landskapet.
Ovanstående uppgifter har för första gången gått att få fram genom att Åsub fått tillgång till mera detaljerade uppgifter om befolkningsrörelsen, uppges i ett pressmeddelande.
Av samtliga inflyttade 2012 var närmare 250 personer eller 28 procent återflyttare och nästan 650 eller 72 procent födda utanför Åland. Av de totalt över 700 utflyttade 2012 var 47 procent födda på Åland och 53 procent på annat håll.
Åsubs statistik visar också att nästan 70 procent av de inflyttade var svenskspråkiga, det vill säga över 600 personer. Drygt 10 procent, eller 100, av de inflyttade var finskspråkiga. De inflyttade med andra språk var 170 och de kom till övervägande del från utomnordiska länder. (ml)