DELA

Vad handlar Brysselhotet om?

Vad handlar egentligen Anders Engunds (C) hot om Bryssel om?
Den frågan har läsare ställt efter Nya Ålands artiklar om trafikminister Runar Karlssons (C) sparutspel på Töftölinjen – ett beslut som hans egen lagtingsgrupp nu rivit upp.

Frågan är: Används Ålands skatteundantag på något otillbörligt sätt eftersom hotet om Bryssel har fått Centerns lagtingsgrupp att backa från landskapsregeringens beslut om trafikuppehåll på Töftöfärjan för dagliga matpauser?
Frågan ställs först till Anders Englund, lagtingsledamot och Vårdö kommunfullmäktigeordförande som i dag på morgonen uppvaktar landskapsregeringen med argument mot införande av matpauser.

”Ojämlik nytta”
Vad handlar Brysselhotet om?
– Alla vet vilken nytta Åland har av skatteundantaget, men alla delar av Åland får inte del av nyttan. Som skatteundantaget fungerar nu så är det en otrolig tillströmning av passagerare, men hur många av dem går i land? Också utländska rederier har nytta av skatteundantaget, och det borde egentligen skrivas in i regeringens handlingsprogram att alla delar av Åland ska få ta del av intäkterna i stället för att besluta om inskränkningar i skärgårdstrafiken.

Också Vårdö
Men vad skulle kunna hända om du tog frågan till Bryssel?
– Var och en kan tänka ut det själv. Vad gör skatteundantaget för Åland och vem gynnas? Om turtätheten i skärgården försämras så borde den försämras också på resten av Åland. Det borde man inte riskera för de 30.000 euro per år som skulle sparas in på matpauser på Töftöfärjan.
Jag förstår inte logiken – om hela Ålands ekonomi försämras om skatteundantaget begränsas så drabbas ju också Vårdö och resten av skärgården?
– Just därför vill jag att också skärgården ska ha nytta av skatteundantaget. Jag vill inte avskaffa undantaget, men jag vill peka på vad det innebär om man inte behandlar hela Åland lika. Grunden för undantaget var ju att garantera goda transportmöjligheter.

Ville undvika frågor
Följande fråga är: Varför gav Centern vika för Brysselhotet och bytte ut Runar Karlsson i förtid?
Partiledaren Veronica Thörnroos befann sig i Sverige i går. Runar Karlsson svarade i hennes ställe.
Vad blev Centern rädd för?
– Inte var man så säker på att Englund skulle nå resultat även om han for till Bryssel och pratade om skatteundantaget. Men i så fall skulle EU-kommissionen antagligen börja ställa frågor som måste behandlas och besvaras och det ville man undvika. Det finns ju alltid en risk om någon säger till – se hur det gick med landskapsregeringens finansiering av it-byn i Mariehamn. Snusfrågan är ett annat exempel. Det krävs en oerhörd massa arbete och ärendet kan vara aktuellt i flera år, även om EU i slutändan kanske inte har några invändningar.

Likabehandling
Överutnyttjas skatteundantaget i dag?
– När vi fick undantaget var EU:s krav att alla skulle behandlas lika och vi får inte hindra något rederi från att anlöpa Åland med sina fartyg. Så nej, undantaget överutnyttjas inte.
Skulle Centern ha drabbats av badwill ifall en medlem av det egna partiet hade klagat i Bryssel?
– Det tror jag inte att någon tänkte på. Jag tror också att om man hade tagit en vecka för att diskutera skatteundantaget med olika experter så hade man kunnat säga: Okej, åk då. Men nu kom det hela så plötsligt på.

”Väl dramatiskt”
Så här säger han om Englunds förklaring:
– Märklig inställning att det är bättre att det går på tok för hela Åland bara Vårdö slipper matpauserna på Töftöfärjan. Det låter lite väl dramatiskt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax