DELA

Utredningsgrupp uppmanar politiker att tänka efter före

Bättre politiskt förarbete och en extern granskning av lagförslagen.
Det föreslår den arbetsgrupp som har tittat närmare på hur man kan höja kvaliteten i lagstiftningsarbetet.
På Åland klubbas årligen mellan 30 och 40 lagförslag. Det är mycket och belastningen på landskapets sju interna lagberedare är hård trots att vissa lagberedningstjänster vid behov köps externt. Pressen på lagberedarna blir inte heller mindre av att politikerna ofta är otåliga.
– Vi skall prestera så mycket som möjligt med så lite resurser som möjligt och då finns det risk för att det blir fel, konstaterar förvaltningschef Arne Selander.


Höja kvaliteten
Ineffektiv lagstiftning av varierande kvalitet är inget specifikt åländskt problem utan något man tampas med till exempel i både Finland och Sverige och också inom OECD och EU. På flera håll går man därför i dag igenom rutiner och system med målsättningen att förbättra lagstiftningsprocessen och det har man nu också gjort på Åland.
Landskapsregeringen tillsatte i höstas en arbetsgrupp med uppgiften att föreslå åtgärder för att höja kvaliteten i lagberedningen och i går presenterade gruppen vad man har kommit fram till.


Tre frågor
Gruppen, som utöver förvaltningschefen har bestått av lagberedningschef Lars Karlsson, lagtingsdirektör Susanne Eriksson och pensionerade lagtingsdirektören Lars Ingmar Johansson, har valt att lyfta fram tre frågor som är viktiga för att lagstiftningsarbetet skall bli så effektivt som möjligt.
För det första bör de politiska initiativen till lagarna vara väl grundade och motiverade, för det andra skall lagberedarna ha möjlighet att jobba på ett tillfredsställande sätt och för det tredje bör granskningen av lagförslagen bli bättre.

Läs mer om utredningen i dagens Nya Åland!

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN