DELA

Utredning av stöd tar tid

Den grupp som ska utarbeta en plan för förbättrat stöd till missbrukarnas anhöriga har inte blivit klar inom utsatt tid. Landskapsregeringen har nu förlängt uppdraget. Senast vid årsskiftet ska rapporten överlämnas. (ak)