DELA

Utredning av dömd tjänsteman

Den landskapsanställda tjänsteman som dömdes för bedrägeri har inte fått veta om han får behålla jobbet än.
Näringsavdelningens avdelningschef Linnea Johansson är inte på det klara med hur det går än.
– Jag håller på med en intern genomgång av arbetsuppgifterna. Det gäller den delen att brottet gjordes på arbetsplatsen och med arbetsgivarens utrustning.
När utredningen är gjord begär Johansson utlåtande av landskapets Tjänstedelegation. Det slutliga beslutet tas av landskapsregeringen.
Johansson ska också gå igenom de interna säkerhetsrutinerna. (ns)