DELA

Utmanar regeringen om vårjaktsbrevet

Enligt Olof Erland gör landskapsregeringen fel när de hemlighåller sitt svar om vårjakten till EU-kommissionen. Nu tänker han ta frågan till Högsta förvaltningsdomstolen.
Landskapsregeringen har valt att hemligstämpla sitt svar till EU-kommissionens frågor om vårfågeljaktens återinförande på Åland. Orsaken till hemligstämplingen är enligt näringsminister Fredrik Karlström (Ob) att det finns en meningsskiljaktighet mellan kommissionen och landskapsregeringen och ett offentliggörande skulle kunna försvåra förhandlingssituationen.
Liberalerna har varit kritiska till hemligstämplingen och nu har liberala politikern Olof Erland i egenskap av privatperson begärt ut en kopia av brevet.
Ärendet föredrogs för näringsminister Karlström i går och beslutet blev att brevet hålls hemligstämplat, berättar vikarierande jaktförvaltare Roger Gustavsson.
– Erland tyckte att vi hade tolkat lagstiftningen fel men vi stod fast vid vårt beslut att det är korrekt så som vi har gjort, säger Gustavsson.
Nu säger Olof Erland att nästa steg är att ta frågan till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Jag har ännu inte sett beslutet men det har jag tänkt från början, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni