DELA

Utbildningsministern vill göra högskolan till bolag

Utbildningsminister Johan Ehn (M) vill bolagisera Högskolan på Åland.
– Jag tror att det skulle underlätta samarbetet med näringlivsintressenter, säger han.
I mars ska landskapsregeringen påbörja ett arbete med att förnya sitt avtal med Högskolan på Åland. Samtidigt är det läge att se över högskolans organisation.
– I det här läget är det mitt mål att göra högskolan till ett bolag, säger utbildningsminister Johan Ehn (M).
Han menar att en bolagsform skulle ge högskolan handlingsfrihet och en möjlighet att utvecklas. I dag är högskolan en myndighet under landskapsregeringen och tvingas därmed jobba under budgetregler och hålla tät kontakt med regeringen.
– I ett bolag får man helt annan möjlighet att själv styra upp organisationen. Jag tror också att det skulle underlätta samarbetet med näringlivsintressenter, säger Ehn.

Externa finansiärer
Enligt Johan Ehn är i princip alla yrkeshögskolor i riket organiserade i form av ett bolag, något som också gjort att de lyckats hitta effektivare former för att bedriva sin utbildning.
– Jag tror att man också kunde hitta nya former för finansiering som kommer utifrån. Det är också lättare att hitta externa samarbetspartners för forskning i ett läge där det är ett bolag, säger Ehn.
Under våren vill Ehn tillsätta ett nytt samarbetsorgan för hela utbildningssektorn, som går under namnet utbildningsdelegationen. Representanter från skolorna, arbetsmarknadens parter, utbildningsavdelningen, ÅSUB och AMS ska ingå.
– De ska jobba med att försöka förutse framtiden mer, sammanfattar Ehn.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni