DELA

Usel arbetsmiljö i s-gården

Arbetsmiljön för de anställda inom landskapsförvaltningen är mycket dålig. Det anser förvaltningschefen Arne Selander som vill få ett slut på att anställda sitter i trånga, dåligt ventilerade förrådsutrymmen.
De som nyanställs placeras enligt principen ”sist in, längst bort”.
Självstyrelsegården byggdes för 30 år sedan för 100 personer. Nu arbetar 200 i byggnaden och ytterligare hundra personer i centralförvaltningen finns spridda i olika lokaler på stan.
För att alla 200 ska få plats i Självstyrelsegården har man bland annat flyttat väggar för att få fler rum.
– Det har lett till att det har blivit trångt och det finns rum som inte har ventilation med både in- och utluft, utan bara en av kanalerna, säger förvaltningschefen Arne Selander.
Han berättar att alla små skrubbar och och skrymslen utnyttjas som arbetsrum. Sämst platser får de som nyanställs.
– Man kan skämtsamt säga att vi tillämpar principen ”sist in, längst bort”. Det är lite tragiskt eftersom de nya borde sitta centralt och få stöd i sitt arbete.
Arne Selander är bekymrad över att det är mycket svårt att konkurrera om arbetskraften när arbetsmiljön ser ut som den gör.
– Det är svårt att rekrytera folk. Vad har vi att konkurrera med? Politikerna måste nu ta frågan på största allvar.


Skomakarens barn
I en ledarartikel i landskapsregeringens personaltidning Byråkraten kallar Selander landskapets anställda för skomakarens barn, eftersom det enligt talesättet är de som har de sämsta skorna i byn.
Han konstaterar att Paf, Posten, vissa skolor och delar av ÅHS har nya fräscha lokaler, men att inget har gjorts för dem som arbetar närmast politikerna.
Arne Selander tycker inte att det är effektiv förvaltning att ha tjänstemän utspridda på olika arbetsplatser, därför anser han att en bra lösning skulle vara att bygga en våning till på Självstyrelsegården. Utlokaliseringar är inget han vill se med tanke på effektiviteten.
– Det finns fördelar med att sitta tillsammans. Det kostar pengar för landskapet när förvaltningen inte är effektiv. Dålig personalpolitik kostar.


Möte i morgon
På fredag ska avdelningscheferna på landskapsförvaltningen träffas för att diskutera arbetsmiljön. Troligtvis kommer de då att mötas i ett sammanträdesrum som även fungerar som fikarum och lunchrum. Så är man nämligen tvungen att utnyttja de utrymmen som finns.
Nästa steg blir att diskutera med politikerna.
– Det är dags att ta ett samlat grepp om det här och fundera på en långsiktig strategi, säger Arne Selander.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax