DELA

Unikt samarbete kring miljön

Centern i Jomala och centern i Mariehamn har beslutat inleda ett samarbete kring frågor som är viktiga i de båda regionerna.
Första steget är att motionera om en dagvattenstrategi i respektive fullmäktige.
Att relationerna mellan Mariehamns stad och Jomala kommun inte alltid har varit de allra varmaste vet alla som är insatta i kommunalpolitiska frågor.
Nu tänker centern försöka ändra på det. Centerpolitiker i Jomala och i Mariehamn har beslutat att jobba gemensamt för frågor som de upplever att är viktiga. Konkret betyder det att stadsfullmäktige och Jomalafullmäktige i höst får två nästan identiska motioner om att det skall tas fram en strategi för dagvattenhanteringen.

Förorenat vatten
Regnvattnet rinner inte alltid dit det skall. Översvämmade källare och förorenat vatten vid badstränderna är följden då systemet som är uppbyggt kring Lotsbroverket inte hinner med.
Det här problemet vill centern i stan och centern i Jomala att man lyfter upp på bordet. Initiativet har ursprungligen tagits av Erica Sjöström, centerns kvinna i stadsplaneutskottet.

En resurs
– Det handlar om att förebygga översvämningar och föroreningar och också om att återanvända vatten som ju är en resurs, säger Britt Lundberg, centerledamot i stadsfullmäktige.
Lundberg konstaterar att det för stadens del dessutom handlar om att leva upp till den miljöpolicy som har antagits.
– Dessutom är det viktigt att sprida kunskap i den här frågan, vi vill nå alla.

Flera alternativ
Centern vill att man skall börja tänka i nya banor.
Allt vatten behöver inte ledas till Lotsbroverket, det finns flera attraktiva alternativ i dag både för den privata och den offentliga marknaden.
Vattnet kan samlas upp för bevattning av offentliga grönområden eller det kan ledas till dammar en våtmarksplanteringar.

Ersätter asfalt
Man kan också undvika översvämningar genom att frångå stora, hårda ytor.
– Det finns till exempel gräsytor som är lagda med en teknik som gör att vattnet absorberas. De ersätter asfalt och är så starka att man både kan köra bil och ploga snö på dem, säger Anders Karlsson, vice ordförande i Jomalafullmäktige.
– Ett grästak på ett hus reducerar vattenmängden med 50 procent jämfört med andra material.

Ger kraft
Vad som blir nästa fråga för de två centergrupperna är inte bestämt ännu. Men man är överens om att samarbete ger mera kraft till utveckling.
– Det finns fler gemensamma ärenden och problem att ta itu med, säger Karlsson.
– Nu är det Mariehamn och Jomala men ett samarbete kan givetvis beröra ännu fler kommuner, säger Lundberg.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax