DELA

Ungdomsgrupp kortar avståndet till regeringen

Ett nytt ungdomsråd ska tillsättas för att öka ungas inflytande i det åländska samhället.
Det är ett av förslagen bakom regeringens nya ungdomspolitiska program.
Hur ungdomarna ska rekryteras är inte klart. Det är inte det lättaste, menar utbildningsminister Britt Lundberg.
– En orsak till att vi inte lyckats med det tidigare är för att vi varit för formaliserade. Vi borde ha hittat ett annat system att jobba med frågor än via protokoll.
Genom en ungdomskonsulent som förenklar lagförslag ska unga lättare kunna ta del av dem. Intresset ska också öka genom att rådet stöps i formen av ett öppet forum dit alla ungdomar kan söka sig med sina hjärtefrågor.
Gruppen ska vara helt fri från partipolitik och bestå av mellan åtta och tio ungdomar.
En annan viktig punkt som lyfts fram är elevrådsverksamheten i skolorna. Regeringen tar exempel från Sverige där vissa elevråd har ekonomiskt inflytande.
Under punkten sociala medier finns hemsidan ung.ax, avsedd att samla ungdomspolitiken på ett ställe. Sidan är fortfarande under utveckling, men ska vara klar vid årsskiftet.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall