DELA

Ungdomlig protest mot färre Föglöturer

300 namn finns nu på listan som Simone Karlsson, 19 år från Föglö, drog igång i protest mot de nedskärningar i Föglölinjens turlista som finns med i landskapsregeringens förslag om skärgårdstrafiken.
Förutom de trehundra namnen på papper som hon samlade in under Föglödagen i lördags så har över 120 personer skrivit under protesten på internet.
Simone berättar att det hela började då hennes mor berättade om förslaget och hon blev irriterad och startade en facebookgrupp.
– Fiskodlingen kommer antagligen att flyttas om förslaget går igenom och det är mellan 50 och 100 jobb, säger hon.
Synpunkter på landskapets remissförslag om skärgårdstrafiken ska lämnas in senast den fjortonde augusti.
Läs mer i papperstidningen! (fj)