DELA

Ungdomar intar landskapsregeringen

Äldrevård är en viktig ungdomsfråga. Det säger Ålands framtids Axel Jonsson inför ungdomsparlamentet.
För fem år sedan arrangerades ett ungdomsparlament på Åland. Nu är det dags igen.
Den 26-27 augusti tar ungdomarna över lagtingets plenisal. Då ska politiska frågor debatteras av ungdomarna på Åland.
Årets upplaga av parlamentet skiljer sig en del från det förra. En arbetsgrupp med engagerade ungdomspolitiker har diskuterat formerna för årets politiska evenemang.
– Det har funnits två skolor i hur man ska göra. Den ena går ut på att lära ungdomar hur det politiska systemet fungerar i detalj. Den andra vill komma fram till bra beslut och slutdokument, säger Axel Jonsson (Åf).
– Vi kommer inte att ta så hårt på regler den här gången, utan hoppas få bra och roliga diskussioner, fyller Simon Holmström (Ob) i.
Nicolas ”Nasse” Panisse från Röd Ungdom hoppas tillsammans med de andra att nya intresserade ska hitta till parlamentet, och inte bara redan engagerade.

Tragedin väcker engagemanget
I media har ett nytt intresse för politisk verksamhet märkts i spåren av tragedin i Norge, som väckt en vilja att försvara det öppna samhället hos många.
Tror ni att händelserna i Norge sporrar åländska ungdomar att bli politiskt engagerade?
– Det är nog så. Många känner att det är dags för en ny generation att träda fram efter allt som hänt. Ungdomar känner nog att vi inte kan fortsätta så här, säger Simon Holmström.
– Jag brukar säga att äldrevård är en viktig ungdomsfråga. Den kommer vi alla i kontakt med någon gång, fortsätter Axel Jonsson.
– Politik är att skapa andrum för framtiden, och det är ungdomarna högst delaktiga i, säger Simon Holmström.
Sista dagen för att lämna in motioner till ungdomsparlamentet är den 24 augusti. Alla kan lämna in motioner om angelägna frågor. Exempelmotioner finns på hemsidan ung.ax. Där finns också instruktioner för att anmäla sig och skicka in motioner.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson