DELA

Underkänt för avbokning direkt till färjan

En av Ålandstrafikens kunder har lämnat in ett klagomål till Konsumenttvistnämnden i Helsingfors. Ärendet handlar om avbokning av en bokad plats på en av skärgårdsfärjorna.
Kunden har följt den så kallade 24-timmarsregeln för avbokning, men avbokningen skedde direkt till färjan, vilket inte duger enligt Ålandstrafikens avbokningsregler.
Ålands landskapsregering har lämnat ett svar på klagomålet där man inte bestrider att samtalen direkt till färjan hade uppfyllt 24-timmarsregeln. Men man påpekar att de bokningsregler som tillämpas i Ålandstrafikens verksamhet framgår tydligt av hemsidan (www.alandstrafiken.ax). Där står att avbokning kan göras senast 24 timmar före avgång i starthamn. Där står också att avbokning kan ske online eller via Ålandstrafiken under ordinarie öppettider.
– Informationen är tillgänglig på svenska, finska och engelska. Det framgår även av den tryckta skärgårdsguiden ”Åland” att avbokning ska ske senast 24h innan avgångstid samt att bokning sker via Ålandstrafiken där telefonnummer, e-mailadress, hemsida samt Ålandstrafikens öppettider anges. I avbokningsreglerna framgår ingenstans att avbokning kan ske genom telefonsamtal direkt till en av färjorna, skriver man avslutningsvis i svaret. (ns)