DELA

Tydlig linje målet för sjöfartsskolning

Senast den 30 juni ska projektgruppen för den åländska sjöfartsutbildningen ge sitt förslag om hur utbildningen ska ordnas framöver.
I går gav gruppen en mellanrapport.
Sjöfartsutbildningen har utretts flera gånger under de senaste 10-15 åren. Den senaste utredningen blev klar i januari i fjol och landskapsregeringen tillsatte då en projektgrupp som nu har nått en bit på vägen med det konkreta arbetet. Gruppens ordförande är utbildningsminister Britt Lundberg (C).
En förutsättning för att arbetet ska bära frukt är att rederinäringen är med. I projektgruppen representeras näringen av Eva Mikkola-Karlström.

Slutsatser
I korthet kan målet sammanfattas så här: Sjöfartsutbildningen samordnas genom att Högskolan på Åland och Ålands sjömansskola – de två inrättningar där sjöfolk utbildas – lägger upp utbildningsprogrammet gemensamt så att dubbleringar undviks.
Återvändsgränder i utbildningen tas bort och studerande kan, efter att ha avlagt en viss basnivå, studera vidare efter en paus. Den nuvarande överutbildningen försvinner i och med att behörighetsstegen blir fler. Skolorna ska tillsammans med näringen lägga upp praktiken så att den görs när det finns jobb ombord, till exempel på sommaren.
Kurserna ska läsas i block för att göra dem tillgängliga för så många som möjligt.
– Kort sagt: Vi ska toppa utbildningen, göra det lilla extra och göra det i samarbete med sjöfartsnäringen, sammanfattar Britt Lundberg.
Ett förslag från projektgruppen är att samla stödresurserna – sjösäkerhetscentret, skolfartyget Mikael Sars och simulatorerna för maskin och brygga – i ett skilt driftbolag, kanske i aktiebolagsform.

ANNIKA ORRE