DELA

Tvist om elinstallation avgjordes i rätten

En tvist mellan en elfirma och en kund avgjordes av Ålands tingsrätt i går.
Firman var anlitad för att installera elen i kundens nybyggda hus i Mariehamn. Arbetet inleddes 2009.
Avtalet var muntligt och det blev tvist om kostnaderna. Firman yrkade på att kunden skulle betala ytterligare drygt 12.000 euro, förutom de 19.000 som redan var betalda, samt ersätta deras rättegångskostnader på drygt 6.000 euro.
Kunden yrkade på prisavdrag på 442 euro, från de 19.000, samt att firman skulle betala hans rättegångskostnader.
Domen är mycket omfattande och tar stöd i konsumentskyddslagen. Avgörandet blev att kunden skall betala ytterligare 2.850 euro, samtidigt som dennes yrkan om prisavdrag på 442 euro för att firman inte levererat något säkringsschema godkändes.
Firman måste också betala 6.000 euro till kunden för rättegångskostnaderna. (ms)