DELA

Tummen ner för skottpeng

Inte en enda av oppositionens 46 motioner godkändes i finans- och näringsutskottet.
Inför dagens budgetdebatt har oppositionen har reserverat sig mot flera olika punkter i nämndens betänkande.
I dag börjar den sista behandlingen av landskapets budget för 2015. Nu har finans- och näringsutskottet jobbat med budgeten i nästan en månad.
Under de senaste veckorna har utskottet lyssnat på ett trettiotal experter och organisationer för att få veta hur budgeten landar i verkligheten. Behandlingen väntas pågå fram till fredag.
Redan nu är står det klart att oppositionens 48 budgetmotioner förkastas i finans- och näringsutskottet.
– Inte ett enda av våra förslag fick gehör av majoriteten, säger liberalernas Mats Perämaa.
Inte ens motionen skottpeng om på vildsvin som fick ett positivt bemötande då den behandlades i lagtinget?
– Inte ens den.
I sitt betänkande skriver finans- och näringsutskottet att landskapsregeringen bör analysera situationen och i brådskande ordning mobilisera alla tänkbara åtgärder för att hindra att en vildsvinsstam etablerar sig på Åland. Om landskapsregeringen bestämmer sig för att ge skottpeng på vildsvin ska det ske inom den nuvarande budgeten.
Vad beror det på att oppositionens motioner sällan godkänns?
– Det blir lätt så i intensiva diskussioner om budgeten. För att majoriteten inte ska känna att förslaget börjar luckras upp blir det lätt så att man knyter försvarsmuren runt hela paketet. Det är synd att det blivit tradition i åländsk politik.
Att också liberalerna under tidigare regeringsperioder konsekvent röstat nej till oppositionens motioner är inget Perämaa sticker under stol med. Nu hoppas han ändå på att det ska bli en ändring.
– Alla människor är inte dumma för att de tillhör oppositionen eller är allvetande för att de tillhör majoriteten.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström