DELA

Tre omröstningar om Jomalanämnder

Jomala blir den första kommunen på Åland som slopar sina nämnder.
Det har fullmäktige beslutat men frågan krävde tre omröstningar.

Nämnderna i Jomala, med undantag av byggnadsnämnden, försvinner nästa år. I stället blir det kommunfullmäktiges ledamöter och i vissa fall tjänstemän som bereder alla ärenden. Fullmäktige godkände i tisdags den reform som kommunstyrelsen hade lagt fram.
Beslutet gick inte igenom utan friktioner. Redan då reformen behandlades i styrelsen anmälde Carina Aaltonen (S) avvikande åsikt. Hon ville att tre nämnder skulle inrättas, en för utbildning och kultur, en för socialtjänst och en för samhällsbyggnad. Dessutom ville hon att antalet fullmäktigeledamöter utökas från nuvarande 17 till 21.

Läs mer i papperstidningen.

Titte Törnroth-Sarkkinen