DELA

Transportbolag varnar för störningar

Posten Åland och Transmar varnar i ett gemensamt pressmeddelande för att störningar kan bli aktuella i godstrafiken när m/s Fjärdvägen dockas i mars.
I pressmeddelandet skriver transportbolagen att m/s Fjärdvägen som trafikerar rutten Långnäs-Nådendal-Långnäs går på dock den 1 mars och dockningen förväntas pågå i fyra veckor, med en möjlig förlängning på upp till två veckor.
– Enligt information från rederiet har man till dags dato inte lyckats hitta ersättningstonnage för dockningstiden, skriver Posten Åland och Transmar.
Rutten som Fjärdvägen trafikerar är enligt bolagen den viktigaste transportleden från riket vad gäller gods till och från Åland.
– Avbrottet kan förorsaka störningar i godstrafiken, med förseningar upp till ett dygn vad beträffar leveranstider till och från fastlandet.
Posten Åland Logistik och Transmar ser nu över alternativa transportlösningar och hänvisar sina kunder att kontakta respektive speditörs försäljning och kundtjänst för mer kundspecifik information.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax