DELA

Tomter gav en halv miljon

Tio tomter i det nya bostadsområdet Horelli i Västernäs i Mariehamn gick under klubban i går på eftermiddagen då staden ordnade auktion.
Godkända anbud gavs på sammanlagt tio tomter vilket betyder att staden fick in nästan 500.000 euro totalt. Den dyraste tomten gick för 72.000 euro.
De tio tomter som inte såldes sammanförs nu med de 20 tomter som skall säljas eller utarrenderas till ett på förhand fastslaget pris. Staden arrangerar en andra visning av tomterna den 29 september och intresseanmälan bör lämnas in senast den 3 oktober. Om det finns flera som är intresserade av samma tomt förrättas lottning den 10 oktober.
Den tredje oktober skall också ansökningarna för att få köpa områdets rad- och våningshustomter lämnas in. På stadens hemsida, under ”Aktuellt och nyheter”, finns närmare information om försäljningen. (tt-s)