DELA

Tingsrätten avgjorde arvstvist

Ebba Harbergs syskonbarn har rätt till sin lagliga del av arvet.
Det innebär att den del av arvet som Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fick via makarna Harbergs testamente krymper ihop.
I går kom tingsrättens avgörande när det gäller de nio syskonbarn som klandrat testamentet efter Justus och Ebba Harberg som dog barnlösa 2009 respektive 2007.
Enligt det testamente som upprättats skulle huvuddelen av arvet gå till Sjöfartsmuseets förestående utbyggnad eller till något annat icke administrativt ändamål. Boupptecknaren, juristen Ken Lindberg, räknade med att arvet totalt uppgick till cirka 600.000 euro och att omkring en halv miljon euro skulle gå till museet.

Mindre till museet
Beslutet i går betyder samtidigt att den del av arvet som går till Sjöfartsmuseet minskar i motsvarande grad. Hur mycket pengar det handlar om är svårt att veta innan den slutliga uppdelningen av arvet har gjorts.
Sjöfartsmuseet åläggs också att solidariskt delta i betalningen av de från början missgynnade syskonbarnens rättegångskostnader enligt det belopp som tingsrätten funnit skäligt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre