DELA

Tidningspris blev riksnyhet

Att Finlands bästa lokaltidning och kommunerna med den lägsta skatten finns på Åland blev riksnyheter i november.
Det visar Ålandskontoret i Helsingfors genomgång av hur Ålands uppmärksammades i media.
Sju tidningar skrev om kommunerna med den högsta och lägsta skatteprocenten. Listan toppades av Kitee i norra Karelen och Siikalatva i norra Österbotten som båda hade 21,75 procents kommunalskatt.
Lägst skatt, 16,25 procent, hade Lemland och Saltvik.
Fyra av de åtta finländska församlingar som bär upp högst kyrkoskatt, två procent, finns på Åland.
Elva tidningar rapporterade att Nya Åland valdes till bästa lokaltidning i sin kategori i tävlingen som ordnas varje år av Tidningarnas förbund. Åttio lokaltidningar deltog och tidningen Åland fick hedersomnämnande i samma kategori.

Dystert om euron
Fem tidningar publicerade i november Stefan Törnqvists pessimistiska åsikter om eurons framtid. Törnqvist är Ålandsbankens direktör inom sektorn Asset management.
Affärstidningen Kauppalehti ägnade tre sidor åt åländska företag, i synnerhet Mariehamns tryckeri som ligger trea på en lista över Ålands bästa företag efter Alandia engineering och Ålands fiskförädling.
Ålands självstyrelse lyftes fram i en artikel om Skottlands strävan efter självständighet som publicerades i fem tidningar.
Läs mer i papperstidningen! (pd)