DELA

Tidningsdebatt om värnplikten

Att ålänningar är befriade från värnplikt har åter en gång lett till en debatt i riket, den här gången i tidningen Turun Sanomat.
Tidningen skriver att försvarsminister Stefan Wallin (bilden) glömmer ålänningarna då han säger att Jehovas vittnen inte längre borde vara befriade från värnplikt.
Eftersom Wallins motivering är att medborgarna skall behandlas jämlikt anser Turun Sanomat att också ålänningarnas situation borde diskuteras.
Tidningsskriverierna tillrättavisas av försvarsmakten.
Försvarsministeriets informationschef Jyrki Iivonen skriver i en insändare att de två grupperna inte kan jämföras med varandra. Han påpekar att Jehovas vittnen handlar om en religiös övertygelse medan det för ålänningarnas del är fråga om internationella beslut som tagits 1856 och 1921 och som stöds i nationell lagstiftning. (tt-s)