DELA

Test-år med högstadium bara på Sottunga

Under nästa läsår kommer de fyra högstadieeleverna på Sottunga att bara gå i skola i hemkommunen, alltså inte åka till Föglö två dagar i veckan. Efter teståret ska systemet utvärderas.
– Det finns både för- och nackdelar, säger kommundirektör Christer von Essen.
Det var efter ett föräldramöte i mitten av februari som tanken väcktes på Sottunga att testa enbart lokal högstadieundervisning. Sedan 1991 har Sottungas elever i årskurs sju, åtta och nio gått två dagar per vecka i skolan på Föglö. Detta har inneburit långa skoldagar, som vissa har löst med övernattning på Föglö.
I onsdags godkände Sottungas kommunstyrelse och -fullmäktige skolnämndens förslag på ett testår. Under nästa läsår ska således de fyra eleverna i årskurs sju bara gå i skolan på Sottunga.
– Det känns bra. Vi har jobbat med det här i en månad ungefär, säger skoldirektör Kerstin Lindholm till Nya Åland.

Intresse för lärartjänst
Beslutet innebär att en lärare till kommer att behövas i undervisningen, som i dag sköta av två lärare plus en person i bisyssla. Den nya lärartjänsten är utannonserad och enligt Kerstin Lindholm har intresserade redan hört av sig.
– Det är personer utanför Åland som visat intresse, säger hon.

Blir billigare
Enligt kommundirektör Christer von Essen går det ännu inte att säga exakt vad beslutet innebär rent ekonomiskt för kommunen.
– Helt klart är dock att det blir billigare att enbart ha undervisning här. Men det finns många aspekter i den här frågan, ekonomin är bara en liten del. Efter teståret ska systemet utvärderas så vi får se hur det fungerar, säger han.
Utgår man från den nuvarande befolkningen på Sottunga blir det inga nya elever i högstadieåldern förrän om tre år.
Under sju år på 1980-talet fungerade högstadieundervisningen på Sottunga enligt detta system. I slutet av 80-talet fanns inga högstadieelever alls i kommunen.
När undervisning på högstadiet åter blev aktuellt i början av 90-talet inleddes samarbetet med skolan på Föglö.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax