DELA

Televal helt enligt förslaget

Valet till förvaltningsråd gick helt enligt nomineringskommitténs förslag vid Ålands telefonandelslags extra andelsstämma i kväll.
Ålands telefonandelslags ordinarie stämma i maj blev minst sagt turbulent. Ovanligt många kom till stämman och flera hade med sig fullmakter från andra andelsägare.
På stämman drev man igenom att tre helt nya ledamöter valdes in i förvaltningsrådet: Leif Borg för Eckerö, Benny Gustafsson för Finström och Ronny Eriksson för Hammarland. Också suppleanterna Roland Danielsson, Boris Boman och Rolf Landström var nya. Valet mötte omedelbart kritik eftersom ledamöterna antingen inte bodde i den kommun de representerade eller saknade andel. Det talades om kupp.
Kritiken mot stämman ledde under sommaren och hösten till en missnöjeslista där 414 av andelslagets sammanlagt cirka 5.700 medlemmar ville att valet av ledamöter skulle göras om på en extrainsatt stämma.
Då kallelsen till den extra andelsstämman utannonserades handlade första punkten om att avsätta de ledamöter och suppleanter som valts på vårens stämma. Borg, Gustafsson, Eriksson, Danielsson, Boman och Landström ansåg sig kränkta och valde förra veckan att avgå med omedelbar verkan.
Inför stämman i kväll hade nomineringskommittén föreslagit återval av Monica Fogelström/Birger Bergman Eckerö, Rolf Karlsson/Dan-Erik Jansson Finström och Jan-Erik Eriksson/Lise-Lotte Nordman-Carlson Hammarland för tre år framåt. Så gick det också.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!