DELA

Tänk på hörseln vid husbyggen

Våra öron mår bra om arkitekter tänkt på akustiken.
Det vet ljudexperten Carsten Svensson, som besökte Åland i går.
Ljudnivån på arbetsplatsen eller skolan kan vara avgörande för hur effektivt vi jobbar och hur bra vi lär oss.
Det konstaterar Carsten Svensson, som var inbjuden av Ålands hörselförening för att föreläsa om ljudmiljö och rumsakustik.
Carsten Svensson är konceptutvecklare på företaget Echophon och konsult för arkitekter, byggföretagare och andra som vill skapa det optimala ljudet på arbetsplatser, i skolor i andra lokaler där människor arbetar och möts.

Inte bara dämpning
Uppdragen handlar inte bara om att dämpa oljud. Det kan också vara att tal skall höras så bra som möjligt i ett klassrum. Eller att bara bordsgrannarna skall höra vad en restauranggäst säger. Draperier, skärmar och annat kan förbättra ljudbilden i en lokal men den som planerar bygget skall från börja tänka på hur utrymmet skall användas.
– Bäst är att ta hand om ljudet vid källan, och att skydda de som störs.
Ljudnivån kan vara så hög att det är skadligt både på daghem, i skolor och på arbetsplatser. I Sverige har bland annat försäkringsbolaget AFA gått in för förebyggande verksamhet, där information om buller och hur det kan begränsas skall minska sjukskrivningarna.
Det största problemet är hörselskador på grund av ljudnivån. Höga ljud på arbetsplatsen kan höja pulsen och ge stressymptom.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom