DELA

Sverigeverksamhet gav svagt år för Ålandsbanken

ÅAB-koncernens rörelsevinst minskade till 1,8 miljoner euro under fjolåret, vilket är en kraftig minskning från 2009 då vinsten var 7,4 miljoner.
Förslaget inför bolagsstämman är att ingen dividend ska delas ut.

– Resultatmässigt har året varit svagt. Orsakerna är omstrukturering och uppbyggnad av vår svenska verksamhet, svenska courtageintäkter som inte motsvarat förväntningarna, en enskild kreditnedskrivning och ett mycket lågt ränteläge som pressat vårt räntenetto. Vår finska verksamhet gör trots detta ett bättre operativt resultat 2010 än 2009, skriver vd Peter Wiklöf i bokslutskommunikén som skickades ut i morse.

Några positiva punkter lyfter dock banken fram. Man anser ha lyckats väl med att locka både nya och befintliga kunder till placeringstjänster. Därtill är kundlojaliteten Finlands högsta.
– Vi har från hösten sett högre kundaktivitet i Sverige och förväntar oss en lägre förlustnivå 2011. Sammantaget innebär det att vi förväntar oss att koncernens resultat för 2011 blir betydligt bättre, skriver Wiklöf också.


Koncern-resultatet i siffror
* Koncernens rörelsevinst minskade till 1,8 miljoner euro. Under januari–december 2009 var rörelsevinsten 7,4 miljoner, exklusive negativ goodwill.
* Resultatet för koncernens verksamhet i Finland uppgick till 16,4 miljoner euro, vilket är 6 procent bättre än föregående år (15,4, exklusive negativ goodwill).
* Räntenettot minskade med 6 procent till 36,8 miljoner euro (år 2009 var det 39,1).
* Provisionsintäkterna ökade med 35 procent till 43,7 miljoner euro (32,5).
* Intäkterna sammanlagt ökade med 14 procent till 99,7 miljoner euro (87,2).
* Kostnaderna ökade med 19 procent till 92,2 miljoner euro (77,2).
* Nedskrivning av krediter uppgick till 5,9 miljoner euro (2,9).
* Utlåningen ökade med 1 procent till 2.573 miljoner euro (december 2009: 2.546).
* Inlåningen ökade med 8 procent till 2.600 miljoner euro (december 2009: 2.411).
* Förvaltat kapital ökade med 38 procent till 4.276 miljoner euro (december 2009: 3.101)
* Det förvaltade fondkapitalet ökade med 25 procent till 998 miljoner euro (801).
* I dividend föreslås 0,00, euro (0,70) per aktie.

Läs mer i morgondagens Nya Åland

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax