DELA

Sverige och Finland oeniga om giftig fisk

De rikssvenska och finländska livsmedelsmyndigheternas rekommendationer för hur ofta man kan äta Östersjöfisk skiljer sig märkbart åt.
Svenska Livsmedelsverket rekommenderar fet fisk som strömming eller vild lax endast 2-3 gånger per år, medan finska Evira tillåter 1-2 gånger per månad.
Det är miljögifterna dioxiner och PCB som får myndigheterna att avråda från att äta alltför stora mängder. Specialforskaren Anja Hallikainen vid Evira menar att halterna sjunkit i fisken de senaste åren, men hon har trots det inte en optimistisk syn på framtiden. (es)

Läs mer i torsdagens Nya Åland