DELA

Svenskan och Åland intresserade riksmedia

– Om Finland inte i framtiden lyckas sköta kontakten till Åland på svenska så kan det gå så tokigt att det uppstår krafter som riktar sig åt ett annat håll.
Det sade Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson i en intervju i Hufvudstadsbladet i november och det ledde till en mängd artiklar i riksmedia.
Ålandskontorets pressöversikt för november visar att språkfrågan och debatten som följde på Henrikssons uttalande resulterade i 41 tidningsartiklar och fem inslag i radio och tv.
– Enbart på Helsingin Sanomats nätsida deltog nästan 1600 personer i debatten, de flesta vinkade glatt adjö till Åland, noterar Maija Nunez vid Ålandskontoret.
En annan fråga med stort genomslag var att Lissabonfördraget godkändes av Ålands lagting. 27 tidningsartiklar och 9 inslag i etermedia rapporterade om beslutet och om debatten.

Mycket till sjöss
Vidare ur listan:
Roderfel stoppade Silja Europas färd från Stockholm till Åbo väster om Sottunga där fartyget cirklade i timmar utanför farleden innan det kunde bogseras till Åbo, ett dygn försenat. 50 tidningar berättade om den dramatiska händelsen, som inte orsakade någon fara för passagerare.
Viking Cinderella råkade ut för ett tekniskt fel på väg från Stockholm till Mariehamn och tvingades att vända tillbaka utan att angöra Mariehamn. Extra båtskjuts ordnades för de få passagerare som skulle stiga av i Mariehamn – 6 notiser.
Även en svensk trålare fick tekniskt fel och drev i sju timmar i hård sjögång sydost om Åland innan den kunde bogseras till Norrtälje – 7 notiser.

Spelarnyheter
Annat som gav eko i riksmedia:
Domen mot värdetransport i Mariehamnrånarna.
Statistik över trafikolyckor för 2008 där Mariehamn toppade med 35 trafikolyckor per tusen invånare.
FPA:s rangordning av landets 347 kommuner enligt invånarnas hälsa, där 14 åländska kommuner finns bland de 20 friskaste.
IFK Mariehamns spelarnyheter publicerades i 23 tidningsnotiser.
Turun Sanomat publicerade flera större artiklar om Åland i november. Bland annat problemen med marknadsföringen av vintersäsongen, vinförsäljning som räddning för glesbygdsbutikerna och bröderna Sandells liv som landets västligaste invånare på Emskär presenterades i illustrerade artiklar. Bränslesparande på Töftöfärjan och dödläget i planeringen av Föglötunneln fick också utrymme i Turun Sanomat, berättar Ålandskontoret.