DELA

Svar om svininfluensan och amning

Om småbarn och amning handlar det denna gång i Nya Ålands frågespalt om den nya influensan A(H1N1), svininfluensa.
Svaren utgår från Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och har sammanställts av Micael Strandell, läkare vid ÅHS och medlem i ÅHS pandemigrupp.
Varför vaccineras inte barn under 6 månader?
– Vaccineringen ges tidigast vid sex månaders ålder. I fråga om barn under sex månader har inte de undersökningar som krävs för att få försäljningstillstånd gjorts, så vaccinet är inte licensierat för den här åldersgruppen. För närvarande finns det inte heller tillräckligt med information om vaccinets effekt när det gäller barn under ett halvår. Det finns dock pågående studier som man avvaktar resultatet av.
– Barn under sex månader vaccineras inte heller mot säsongsinfluensa.
Jag undrar om ammande kvinnor räknas till riskgrupperna? När ska vi i så fall vaccinera oss?
– Nej, det gör de inte. Endast gravida kvinnor är målgrupp för vaccineringen.
– En graviditet höjer avsevärt risken för att mamman kan bli allvarligt sjuk i svininfluensa. Det har förekommit några allvarliga fall av svininfluensa veckorna efter förlossningen. Därför rekommenderas antiviral läkemedelsbehandling, Tamiflu, för kvinnor som nyligen fött barn och som insjuknar i svininfluensa.
– Om mamman vaccinerats, kan antikroppar överföras via modersmjölken till barnet, men det är okänt vilken effekt det kan ha. Ett bättre sätt att skydda den nyfödda är att vaccinera mamman mot svininfluensa redan under graviditeten. Det finns bevis på att de antikroppar som babyn fått av sin mamma under graviditeten skyddar babyn upp till sex månaders ålder.
Jag ammar en tremånaders baby. Amning ska ju ge ett visst skydd, men samtidigt innebär det en närhet och intimitet som borde öka smittorisken. Hur stor är smittorisken för honom om jag blir sjuk?
– För att undvika att insjukna bör man iaktta en god handhygien och undvik kontakt med insjuknade samt stora massevenemang. Om du inte kan undvika kontakt med en person som insjuknat, till exempel familjemedlem, ska du i alla fall undvika nära kontakt med personen.

Fortsätt amma
– Kvinnor som insjuknat i influensan kan och ska amma sin baby. Genom modersmjölken får babyn viktiga antikroppar och vita blodkroppar, som skyddar babyns kropp mot infektioner som kommer utifrån och som hjälper babyn att utveckla sin motståndskraft. Spädbarn som ammas drabbas lindrigare och mer sällan av influensa än spädbarn som inte ammas.
– Det finns ingen information om risken för att influensaviruset A(H1N1) överförs till spädbarn via modersmjölk, men utifrån kunskapen om hur säsongsinfluensa smittar kan man anta att det är osannolikt att viruset sprider sig till modersmjölken.
– Undvik att hosta eller nysa mot babyn när du ammar eller är nära babyn. Förutom att vara noga med handtvätten kan du också använda munskydd. Låt en frisk familjemedlem eller annan person sköta om babyn mellan amningarna, om det är möjligt.
– Om du är för sjuk för att amma, pumpa mjölk så att någon annan kan ge den till babyn.

Bröstmjölk till sjukt barn
– Fortsätt med amningen också om babyn insjuknar. Det lönar sig att erbjuda babyn bröstet ofta när babyn är sjuk. Då behöver babyn mer vätska än vanligt, och modersmjölk är även i det här fallet det bästa alternativet. Om babyn är för sjuk för att suga, kan man försöka ge babyn modersmjölk med nappflaska, kopp, spruta eller pipett. Även små mängder bröstmjölk är bra för babyn, eftersom babyn får behövliga antikroppar ur modersmjölken och babyns motståndskraft mot smittsamma sjukdomar ökar.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax